Územní studie Slaný – Lázeňská ulice

Místo: královské město Slaný

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Hana Bláhová, Jiří Poledňák
objednatel : EUFI
Datum : 2018

Foto: archiv atelieru

Pořízená územní studie, která byla zpracována na základě zadání pořizovatele MěÚ Slaný. Studie řeší na necelých 4ha plochy návrh možné budoucí zástavby v místě bývalé drůbežárny nové zastavění části obce kolem ulice Lázeňská v délce cca 1km. Nová zástavba bude tvořit „zelený resort“ pro bydlení v bytových domech pro cca 400 ekvivalentních osob.V území se nacházejí pozemky investora, úzce navázané na protékající červený potok, a proto dojde i k obnově bývalého rybníku u tohoto toku. Cílem bylo koordinovat a regulovat území, aby bylo možné kontrolovat realizaci a rozvoj tohoto členitého místa. Požadavek na zpracování územní studie je dán v tomto případě územním plánem a bylo potřeba, aby ho zpracoval autorizovaný architekt.