Návrh novostavby třídírny vajec ve Velkých Pavlovicích 

Místo: Velké Pavlovice – jižní morava

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Matěj Fikar
Datum : 2014

Foto: archiv atelieru

Návrh novostavby třídírny vajec do stávajícího zemědělského areálu ve Velkých Pavlovicích. Příjmový a expediční sklad s hlavním uzlem technologie pro třídění vajec s kapacitou 600.000 ks vajec za směnu.